RU UA
Всі товари Черевики Чоботи Кросівки Сабо та шльопанці Балетки Босоніжки Туфлі Літні туфлі
Угода користувача

1. Загальні положення

1.1 Ця Публічна оферта є пропозицією "http://wealth.dp.ua" (надалі за текстом - "Продавець"), укласти електронний договір купівлі-продажу товарів (надалі за текстом - "Договір") через Інтернет-магазин Продавця, що розміщується на офіційному Інтернет-сайті Продавця http://wealth.dp.ua, адресована невизначеному колу осіб - Користувачам Інтернет-сайту Продавця.

1.2 Моментом повного та безумовного прийняття Користувачем/Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) є факт реєстрації Користувача/Покупця на Інтернет-сайті, який є вираженим наміром Користувача/Покупця здійснити придбання обраного на Інтернет-сайті Товару або інші дії, що свідчать про прийняття цієї Публічної оферти. 

1.3 Акцептом Користувач/Покупець підтверджує свою повну та беззастережну згоду з усіма положеннями та правилами цієї Публічної оферти без будь-яких винятків та обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з нею до моменту здійснення Акцепту.

2. Поняття та визначення

2.1 У цій публічній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

Публічна оферта - спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця, що стосується укладення електронного договору купівлі-продажу товарів на визначених Продавцем умовах.

Акцепт - вчинення Користувачем/Покупцем дій, спрямованих на прийняття умов цієї Публічної оферти.

Реєстрація - заповнення Користувачем/Покупцем відповідної форми на Інтернет-сайті із зазначенням необхідних для ідентифікації даних.

Особистий кабінет - сторінка Інтернет-сайту, що містить історію замовлень Користувача/Покупця, зроблених за допомогою Інтернет-сайту, та персональну інформацію, зазначену під час Реєстрації. Особистий кабінет Користувача/Покупця може містити також іншу інформацію, необхідну для ідентифікації Користувача/Покупця та оформлення Замовлень, обсяг якої визначається Продавцем самостійно.

Товар - товари, зображення та/або опис яких розміщені на Інтернет-сайті Продавця, у тому числі взуття, сумки, шкіргалантерея, аксесуари тощо.

Інтернет-магазин - згідно із Законом України "Про електронну комерцію", засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом здійснення електронного правочину.

Інтернет-сайт - веб-сайт, розміщений у мережі Інтернет за адресою: http://wealth.dp.ua, включаючи всі його веб-сторінки.

Продавець - суб'єкт господарювання, який реалізує Товар, представлений на Інтернет-сайті.

Користувач/Покупець - фізична особа, яка переглядає інформацію на Інтернет-сайті Продавця та/або замовляє та/або отримує, та/або резервує Товар з використанням технічних інструментів Інтернет-сайту.

Замовлення - належним чином оформлений запит Користувача/Покупця на здійснення купівлі обраного ним Товару.

Call-центр - один із засобів інформаційної підтримки Інтернет-сайту за номерами, вказаними в розділі "Контакти" Інтернет-сайту.

3. Предмет Договору

3.1 Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2 Цей Договір регулює купівлю-продаж Товару в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Користувачем / Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Користувачем/Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині;

- оплату Користувачем/Покупцем Замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробку та доставку Замовлення Користувачеві/Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення Замовлення

4.1 Користувач/Покупець повинен оформити замовлення на будь-який Товар, який доступний для Замовлення на Інтернет-сайті.

4.2 У разі відсутності замовленого Товару на складі, представник Продавця зобов'язаний довести до відома Користувача/Покупця таку інформацію за допомогою засобів зв'язку, залишених Користувачем/Покупцем при Реєстрації на Інтернет-сайті.

4.3 За відсутності Товару Користувач/Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, або анулювати Замовлення, зателефонувавши на номер Call-центру.

4.4 Користувач/Покупець має право скасувати Замовлення, зателефонувавши на номер Call-центру, до моменту його відправки.

5. Оплата Товару

5.1 Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються в національній валюті України у строки та способами, що визначені в розділі "Оплата" Інтернет-сайту Продавця.

5.2 У будь-якому випадку Покупець зобов'язується оплатити 100% (сто відсотків) вартості Товару не пізніше дня доставки Товару Покупцеві.

5.3 У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупцем замовленого Товару Продавець залишає за собою право ненадання Товару, припинення або повного невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій та пропонує можливі заходи з їх усунення з метою належного оформлення Замовлення та прийняття його до виконання Продавцем.

6. Доставка Товару

6.1 Доставка замовленого Товару здійснюється на умовах та в порядку, що зазначені на Інтернет-сайті Продавця в розділі "Доставка".

6.2 Разом з Товаром Покупцеві надаються передбачені чинним законодавством документи.

6.3 Ризик випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передання йому Товару та проставлення ним підпису в документах, що підтверджують отримання Товару.

6.4 Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцеві в строк, зазначений на Інтернет-сайті Продавця в розділі "Доставка".

6.5 У будь-якому випадку Товар повинен бути доставлений Покупцеві в терміни, встановлені законодавством.

6.6 Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту 100% (стовідсоткової) оплати вартості Товару.

6.7 Покупцеві може бути відмовлено в оформленні покупки Товару за відсутності Товару на складі.

6.8 У момент отримання Товару Покупець зобов'язаний перевірити Товар за кількістю, якістю, асортиментом і комплектністю.

6.9 У разі, якщо доставка Замовлення здійснюється службами доставки шляхом Акцепту цієї Публічної оферти, Покупець у повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів відповідних служб доставки. З умовами таких Правил можна ознайомитися на веб-сайтах відповідних служб доставки.

7. Права та обов'язки продавця

7.1 Продавець має право:

7.1.1. в односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та послуг доставки (відмовити в оформленні Замовлення/продажу та доставці Товарів) у разі порушення Покупцем умов Публічної оферти;

7.1.2 На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну Товару. У будь-якому випадку, ціна Товару підтвердженого Продавцем Замовлення залишається незмінною;

7.1.3 У разі відсутності замовленого Покупцем Товару, останній має право виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, обов'язково повідомивши про це Покупця за вказаним Покупцем при оформленні Замовлення телефоном;

7.1.4 На власний розсуд в односторонньому порядку вносити зміни в умови Публічної оферти, шляхом її розміщення (опублікування) в новій редакції на Інтернет-сайті. Зміни набирають чинності з моменту їх розміщення (опублікування), якщо інший термін набрання змінами чинності не визначено додатково під час їх публікації;

7.1.5 Розміщувати на Інтернет-сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, що проводяться або будуть проводитися Продавцем та/або третіми особами партнерами Продавця. Також, згідно з умовами цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Користувачів/Покупців електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції Продавця;

7.1.6 Організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.

7.2 Продавець зобов'язується:

7.2.1 Після здійснення підтвердження Заявки, виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення;

7.2.2 Доставити Товар відповідно до оформленого Замовлення та умов Публічної оферти;

7.2.3 Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до доставки;

7.2.4 Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів/Покупців, паролі та інші дані доступу відповідно до Політики конфіденційності, що розміщена на Інтернет-сайті в розділі "Політика конфіденційності";

7.2.5 Надати кожному Користувачеві/Покупцю можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, які надсилаються останнім на адресу електронної пошти, зазначену під час Реєстрації на Інтернет-сайті.

8. Права та обов'язки Користувача/Покупця

8.1 Користувач/Покупець має право:

8.1.1 Обрати Товар, оформляти та надсилати Замовлення на відповідних сторінках Інтернет-сайту;

8.1.2 Вимагати від Продавця виконання умов та обов'язків, передбачених цією Публічною офертою;

8.1.3. відмовитися від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача/Покупця;

8.2. Користувач/Покупець зобов'язується:

8.2.1 До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитися з усіма її умовами та положеннями;

8.2.2 Ознайомитися з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Інтернет-сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення;

8.2.3 Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення;

8.2.4 При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати Продавцю повну інформацію, необхідну для здійснення доставки Замовлення;

8.2.5 При отриманні Замовлення переконатися в цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару - зафіксувати всі розбіжності в Акті, який разом із Покупцем має підписати особа, що здійснила доставку Замовлення.

8.2.6 Ознайомитися з Правилами перевезення вантажів служб доставки до моменту оформлення Замовлення.

9. Порядок повернення Товару

9.1 Повернення Товару належної якості 

9.1.1 Повернення Товару належної якості здійснюється відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" №1023-XII від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями).

9.1.2 Покупець має право відмовитися від поставленого Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту одержання Товару виключно за умови, що збережено його товарний вигляд, споживчі властивості Товару, фабричну упаковку, ярлики та розрахунковий документ. 

9.1.3 Повернення Товару належної якості здійснюється за рахунок Покупця. 

9.1.4 При поверненні Покупцем Товару належної якості Продавець повертає йому сплачену за Товар грошову суму за фактом повернення Товару за вирахуванням компенсації витрат, пов'язаних з доставкою Товару Покупцеві.

9.2 Повернення Товару неналежної якості

9.2.1 На Товар, який реалізується Покупцем, встановлені гарантійні строки, визначені в гарантійному талоні на Товар. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Покупець має право вимагати в порядку, встановленому Законом України "Про захист прав споживачів":

1) пропорційного зменшення ціни,

2) безоплатного усунення недоліків Товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

9.2.2 У разі повернення Товару, що має істотний недолік, відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" №1023-XII від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), Продавець повертає грошові кошти, сплачені Покупцем за Товар, за фактом повернення Товару. Витрати, пов'язані з доставкою такого Товару, покриваються за рахунок Продавця.

9.3 Додаткові положення про порядок повернення Товару вказані в розділі Інтернет-сайту Продавця "Умови повернення".

10. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів

10.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України. 

10.2 Продавець не несе відповідальності за:

- за незначну невідповідність колірної гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей; 

- за зміст і достовірність інформації, наданої Користувачем/Покупцем при оформленні Замовлення; 

 

- за затримку і перебої в наданні послуг (обробки Замовлення і доставки Товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю; 

- за перебої в роботі платіжних систем, через які здійснюється оплата замовленого Товару; 

- за протиправні незаконні дії, вчинені Користувачем/Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет; 

- за передачу Користувачем/Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам; 

- за якість каналів зв'язку загального користування та можливі перебої в мережі передавання даних (зокрема, але не виключено глобальної мережі Інтернет), за допомогою яких здійснюється доступ до Інтернет-сайту. 

10.3 Користувач/Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (навіть якщо під його логіном, паролем, IP-адресою перебувала інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі або принципам моральності.

10.4 Будь-яка скарга або претензія Користувача/Покупця повинна бути оформлена в письмовій формі. Продавцем буде вжито всіх необхідних заходів щодо задоволення скарги/претензії Користувача/Покупця, якщо така скарга/претензія буде обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України. 

10.5 Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають із цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема ті, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він підлягає вирішенню у відповідному суді згідно з матеріальним і процесуальним правом України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.

11. Форс-мажор

11.1 Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов'язане з волевиявленням сторін, таких як воєнні дії, страйки, заворушення, аварії, стихійні лиха, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та кот. 

11.2 Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону письмово про виникнення зазначених вище обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде відповідний документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим належним чином уповноваженим державним органом.

12. Строк дії Договору

12.1 Договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка надіслала пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію". 

12.2 До закінчення строку дії Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

12.3 Сторони мають право розірвати Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією із сторін умов Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

13. Застереження щодо збору та обробки персональних даних

13.1 При акцепті Договору Користувач/Покупець надає свою згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI "Про захист персональних даних".

13.2 Будь-яка інформація, отримана від Користувача/Покупця, ніколи і за жодних умов не буде надана третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

13.3 Надана Користувачем/Покупцем інформація використовується при обробці Замовлення, а також для надання Користувачу/Покупцю комерційних пропозицій Продавцем.

13.4 Особисті відомості Користувача/Покупця можна змінити, оновити або видалити в будь-який час у розділі "Особистий кабінет".

13.5 Для того щоб забезпечити Користувача/Покупця інформацією щодо Товару, розміщеного на Інтернет-сайті, Продавець може надсилати на вказану під час Реєстрації адресу електронної пошти інформаційні повідомлення.

14. Інші умови

14.1 Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови публікації його на сайті http://wealth.dp.ua.

14.2 Інтернет-магазин створений для організації продажу Товару через Інтернет.

14.3 Користувач/Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні Замовлення. При цьому при здійсненні Акцепту (оформленні Замовлення та подальшої оплати Товару) Користувач/Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України "Про захист персональних даних".

14.4 Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині Замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору (Публічної оферти).

14.5 Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду Товару, а також для оформлення Замовлення для Користувача/Покупця є безкоштовним.

14.6 Інформація, що надається Користувачем/Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Користувача/Покупця виключно з метою обробки Замовлення, відправки повідомлень Користувачеві/Покупцю, доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

14.7 Фотографії Товару, що містяться на сторінках Інтернет-сайту, можуть частково відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару у зв'язку з неможливістю точної передачі зовнішнього вигляду Товару за допомогою цифрових технологій. Описи/характеристики, що супроводжують Товар, не претендують на загальну повноту інформації та можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації про Товар Користувач/Покупець повинен звернутися за телефоном Call-центру.

14.8 Продавець може здійснювати аудіо фіксацію розмов на Call-центр, з використанням відповідного телекомунікаційного обладнання, за умови повідомлення Користувача/Покупця про факт здійснення аудіо фіксації шляхом усного попередження. Такий запис може здійснюватися Продавцем для реалізації останнім своїх прав та законних інтересів, а також з метою підвищення якості надання послуг тощо. Продавець керується твердженням, що Користувач/Покупець, який не згоден з аудіо фіксацією розмови, має можливість не продовжувати спілкування з оператором Call-центру після отримання повідомлення про проведення аудіо фіксування.

14.9 Продавець залишає за собою право розширювати та скорочувати асортимент Товарів, представлених на Інтернет-сайті.

14.10 До відносин між Продавцем і Користувачем/Покупцем застосовуються положення чинного законодавства України.